HityReality.cz
                     

        Jak šel čas. Karlovice, stavba štítu č.1